9.29.2009

negeri impian


negeri impian yang sepi, sunyi, dan damai


No comments: